Nội dung cần lưu ý

Chính sách bảo mật

28/08/2023

1. Phạm vi thu thập

Các thông tin mà Nền tảng Resta có thể thu thập từ khách hàng bao gồm: họ tên, email, điện thoại, giới tính, ngày sinh, số căn cước công dân, ngày cấp, nơi cấp địa chỉ, và các thông tin cần thiết khác.

Các khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Resta về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Resta sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

- Nhận diện Khách hàng là khách hàng của Resta.

- Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng.

- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và Resta.

- Liên lạc với Khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

- Xác nhận và kiểm tra thông tin tài khoản của Khách hàng trong trường hợp Khách hàng thực hiện thanh toán trực tuyến, và đồng thời hỗ trợ giải quyết các khiếu nại, tranh chấp có thể xảy ra trong quá trình giao dịch trên nền tảng công nghệ của Resta.

- Quản lý và phân tích các sản phẩm/dịch vụ của khách hàng để xây dựng nền tảng sản phẩm, công nghệ phù hợp

- Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch trên Nền tảng Resta.

- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Resta có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân của Khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của người tìm kiếm thông tin. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của Khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Resta sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân mà Khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của Resta trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BẤT ĐỘNG SẢN RESTA

Trụ sở chính: 15 Hoàng Quốc Việt, P.Phú Thuận, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Email: dvkh@resta.vn

5. Phương tiện và công cụ để khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Resta thực hiện việc này. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Resta sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân của Khách hàng.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng

- Resta cam kết bảo mật tuyệt đối, nỗ lực và sử dụng các biện pháp thích hợp để bảo mật các thông tin mà Khách hàng cung cấp cho Nền tảng Resta. 

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự đồng ý từ Khách hàng, ngoại trừ trường hợp theo yêu cầu cung cấp thông tin Khách hàng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác.

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất dữ liệu cá nhân của Khách hàng, Resta có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.

- Resta yêu cầu các cá nhân khi đăng ký tài khoản, cần cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan và phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin cung cấp. Resta không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Khách hàng nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của Khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Đang tải ...

Bài viết cùng chuyên mục

Đang tải ...