Nội dung cần lưu ý

Hướng dẫn nộp & rút Token giữa tài khoản Resta và ví trên Binance Smart Chain

07/06/2022

Nền tảng Resta cho phép nhà đầu tư nộp & rút Token bất động sản giữa ví tiền mã hóa hỗ trợ Binance Smart Chain (BSC) và tài khoản trên Resta để quản lý và sử dụng tùy theo nhu cầu.

Để thực hiện giao dịch nộp hoặc rút Token, nhà đầu tư đăng nhập tại https://resta.vn/. Sau đó nhấp vào Quản lý tài sản  Quản lý giao dịch rồi chọn Nộp rút Token qua BSC.

Nộp & rút Token giữa tài khoản Resta và ví trên Binance Smart Chain

Đối với giao dịch Rút Token ra ví tiền mã hóa

- Bước 1: Nhà đầu tư nhập đầy đủ thông tin ở cửa sổ rút Token, bao gồm: Địa chỉ ví tiền mã hóa hỗ trợ BSC; Token muốn rút; Số lượng Token muốn rút.

Lưu ý: Nhà đầu tư cần nhập chính xác địa chỉ ví này để đảm bảo token được chuyển đến đúng địa chỉ.

- Bước 2: Nhấp vào nút Tiếp tục.

Nộp & rút Token giữa tài khoản Resta và ví trên Binance Smart Chain

- Bước 3: Nhà đầu tư nhập mã OTP được gửi tới điện thoại, và nhấp nút Xác nhận để hoàn tất giao dịch.

Bước 2: Nhấp vào nút Tiếp tục.

→ Yêu cầu rút token thành công sẽ được xét duyệt tối đa trong 24 giờ làm việc. Nhà đầu tư có thể truy cập vào ví tiền mã hóa hỗ trợ BSC để kiểm tra.

Đối với giao dịch Nộp Token vào Resta

Từ ví tiền mã hóa hỗ trợ BSC, nhà đầu tư chọn Chuyển Token. Sau đó nhập địa chỉ ví tiền mã hóa được quản lý bởi Resta, mã Token, số lượng cần chuyển và thực hiện giao dịch.

Ví dụ: Nhà đầu tư chuyển token từ ví Metamask về tài khoản trên Resta:

- Bước 1: Nhà đầu tư lấy địa chỉ ví của mình tại Resta bằng cách click Sao chép địa chỉ ví trong mục Nộp rút Token qua BSC

Nộp & rút Token giữa tài khoản Resta và ví trên Binance Smart Chain

- Bước 2: Truy cập vào ví tiền mã hóa hỗ trợ BSC.

- Bước 3: Chọn token muốn chuyển về tài khoản trên Resta.

Ví dụ: chọn ROSE → nhấp vào dòng ROSE

Nộp & rút Token giữa tài khoản Resta và ví trên Binance Smart Chain

- Bước 4: Chọn Gửi để rút Token về Resta.

Nộp & rút Token giữa tài khoản Resta và ví trên Binance Smart Chain

- Bước 5: Dán địa chỉ ví của nhà đầu tư được quản lý bởi Resta vào mục Send to.

Nộp & rút Token giữa tài khoản Resta và ví trên Binance Smart Chain

- Bước 6: Nhập số lượng Token muốn nộp vào tài khoản tại Resta và nhấp Tiếp theo.

Nộp & rút Token giữa tài khoản Resta và ví trên Binance Smart Chain

- Bước 7: Nhấp vào Xác nhận để hoàn thành giao dịch.

Nộp & rút Token giữa tài khoản Resta và ví trên Binance Smart Chain

Sau đó, nhà đầu tư có thể vào mục Quản lý tài sản trên Resta để kiểm tra Danh mục.

Lưu ý: Với giao dịch Nộp token, nhà đầu tư cần có tiền mã hoá BNB để bảo đảm nộp phí giao dịch.

>> Hướng dẫn nộp tiền vào tài khoản trên Resta

>> Hướng dẫn Đăng ký đầu tư chung bất động sản

>> Hướng dẫn xem Thông tin tài sản

 

Đang tải ...

Bài viết cùng chuyên mục

Đang tải ...