Nội dung cần lưu ý

Hướng dẫn đăng ký và lấy mã SmartOTP trên ứng dụng Resta

05/07/2022

Dù thực hiện giao dịch trên website hay ứng dụng, bạn cũng cần đăng ký Smart OTP và lấy mã OTP trên app.

Để đăng ký Smart OTP:

  • Bước 1: Bạn truy cập ứng dụng Resta, chọn thanh Tài Khoản, nhấp vào Smart OTP:

Huong-dan-dang-ky-va-lay-ma-OTP-tren-app-Resta-1     Huong-dan-dang-ky-va-lay-ma-OTP-tren-app-Resta-1

  • Bước 2: Nhấp vào Tiếp Tục để thực hiện đăng ký Smart OTP.

Huong-dan-dang-ky-va-lay-ma-OTP-tren-app-Resta-1

  • Bước 3: Tạo và xác nhận mã PIN cho Smart OTP.

Huong-dan-dang-ky-va-lay-ma-OTP-tren-app-Resta-1     Huong-dan-dang-ky-va-lay-ma-OTP-tren-app-Resta-1

  • Bước 4: Sau khi tạo xong mã PIN, sẽ có một mã OTP gửi đến số điện thoại mà bạn đã đăng ký. Nhập mã và nhấp Xác Nhận.

Huong-dan-dang-ky-va-lay-ma-OTP-tren-app-Resta-1

  • Bước 5: Khi nhập mã OTP xong, bạn đã đăng ký Smart OTP thành công. Nhấp Hoàn Thành.

Huong-dan-dang-ky-va-lay-ma-OTP-tren-app-Resta-1

Sau khi đăng ký Smart OTP thành công, bạn có thể dễ dàng lấy mã OTP để thực hiện giao dịch với các bước đơn giản.

Để lấy mã OTP trên ứng dụng Resta

  • Bước 1: Truy cập ứng dụng Resta, chọn Tài Khoản, nhấp vào Smart OTP.

Huong-dan-dang-ky-va-lay-ma-OTP-tren-app-Resta-1     Huong-dan-dang-ky-va-lay-ma-OTP-tren-app-Resta-1

  • Bước 2: Khi đã đăng ký Smart OTP thành công, màn hình sẽ hiển thị như này, nhấp vào Lấy Mã OTP.

Huong-dan-dang-ky-va-lay-ma-OTP-tren-app-Resta-1

  • Bước 3: Sau đó, nhập mã PIN đã tạo.

Huong-dan-dang-ky-va-lay-ma-OTP-tren-app-Resta-1

  • Bước 4: Lúc này, mã xác thực OTP sẽ hiển thị. Bạn sẽ dùng mã OTP này để thực hiện các giao dịch.

Huong-dan-dang-ky-va-lay-ma-OTP-tren-app-Resta-1

Lưu ý: Mã OTP sẽ thay đổi sau mỗi 30 giây.

Đang tải ...

Bài viết cùng chuyên mục

Đang tải ...