Nội dung cần lưu ý

"Đầu tư chung bất động sản" là gì?

23/06/2022

"Đầu tư chung" là hoạt động nhiều cá nhân độc lập cùng tham gia đầu tư và sở hữu một tài sản. Thông qua đầu tư chung, mỗi khách hàng cùng hưởng lợi nhuận từ việc kinh doanh hoặc tăng trưởng giá trị của tài sản đó mà chỉ cần bỏ ra số vốn nhỏ hơn rất nhiều so với mua bán độc lập. 

Ở đây, "đầu tư chung bất động sản" là việc các nhà đầu tư cùng tham gia mua và sở hữu một bất động sản. Nhờ đó, các nhà đầu tư cùng hưởng lợi nhuận từ việc kinh doanh hoặc tăng giá của bất động sản theo tỷ lệ sở hữu với số vốn nhỏ hơn rất nhiều so với bất động sản truyền thống.

Resta phát triển mô hình "đầu tư chung bất động sản" với sản phẩm BĐS mua chung dựa trên công nghệ Blockchain với Smart Contract. Bất động sản thực được mã hóa và chia nhỏ thành nhiều phần đại diện bởi một mã Token. Khi nhà đầu tư thực hiện mua Token chính là mua vào một phần của tài sản thực. Mọi thông tin sở hữu Token của khách hàng được mã hóa an toàn lên mạng Blockchain và là thông tin không thể can thiệp chỉnh sửa.

Ví dụ: Bất động sản Căn hộ A có giá trị 4.5 tỷ đồng được chia thành 1,000 phần và đại diện bởi Token RAA. Như vậy khi đó giá mỗi token RAA là 4.5 triệu đồng và mỗi nhà đầu tư được phép mua tối thiểu 1 RAA.

Khi tham gia đầu tư chung trên Resta, lợi nhuận của khách hàng đến từ:

  • Nắm giữ Token dài hạn cho đến khi tất toán bán BĐS theo biểu quyết công khai của những đồng chủ sở hữu, nhà đầu tư sẽ được nhận lại tiền vốn gốc cùng khoản lãi do BĐS tăng giá. 
  • Hưởng chênh lệch giá khi giao dịch mua đi bán lại Token nắm giữ qua sàn giao dịch trực tuyến BĐS Resta. 
  • Dòng tiền từ cho thuê bất động sản cũng có thể là một kênh sinh lời trong thời gian nắm giữ token cho khách hàng.

Tham gia đầu tư chung trên Resta, khách hàng có thể:

  • Giao dịch bất động sản nhanh chóng, dễ dàng.
  • Thủ tục pháp lý tinh gọn, đơn giản với sự trợ giúp của Resta.
  • Thanh khoản linh hoạt phần đầu tư với sàn giao dịch.
  • Có nguồn thu nhập thụ động mà không tốn công sức quản lý.
  • Tích lũy dài hạn với vốn nhỏ nhưng tỷ lệ sinh lời cao.

Hãy bắt đầu nắm lấy cơ hội sở hữu bất động sản thực với số vốn chỉ từ 1,000,000 VNĐ cùng Resta tại đây hoặc tìm hiểu thêm series Hướng dẫn đầu tư của chúng tôi.

>> Các bước đầu tư chung bất động sản trên Resta

Đang tải ...

Bài viết cùng chuyên mục

Đang tải ...