Thị trường bất động sản còn khó chồng khó tới bao giờ?

cafef.vn

15/11/2022

Nhiều chuyên gia cho rằng, từ nay tới năm 2023, thị trường bất động sản sẽ tiếp tục gặp khó khăn.