Thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch thành phố Biên Hòa

vneconomy.vn

14/09/2022

Bộ Xây dựng vừa tổ chức hội nghị thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050…