So sánh hệ số nợ của các doanh nghiệp bất động sản

cafef.vn

17/09/2022

Theo thống kê, nợ phải trả và nợ vay của các doanh nghiệp bất động sản lớn niêm yết đến thời điểm cuối quý II/2022 đều tăng so với đầu năm. Số liệu dựa trên BCTC hợp nhất đã có soát xét của kiểm toán.