Muốn nâng cấp thương hiệu, Đất Xanh tổ chức ĐHCĐ bất thường

nhadautu.vn

20/09/2022

Tập đoàn Đất Xanh (DXG) dự kiến tổ chức ĐHCĐ bất thường trong tháng 11 để thông qua các nội dung liên quan đến tái cấu trúc bộ nhận diện thương hiệu và thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty. Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến là 10/10/2022.