Kon Tum thu hồi đất 2 dự án chậm tiến độ ở Măng Đen

ndh.vn

16/09/2022

UBND tỉnh Kon Tum vừa có quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất hơn 140.000m2 dự án Khu nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái VietinBank (tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông) đã giao cho Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ đầu tư Công đoàn Ngân hàng Công thương Việt Nam (nay là Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Đầu tư VIETIN). Theo UBND tỉnh Kon Tum, việc thu hồi trên là do Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Đầu tư VIETIN chậm thực hiện dự án.