'Khoảng 200.000 tỷ được bơm thêm vào nền kinh tế: Không thấm tháp gì với bất động sản'

vietnambiz.vn

14/09/2022

Theo Phó chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam, nhiều ngân hàng vừa được nới room tín dụng nhưng con số vài trăm nghìn tỷ không thấm tháp gì với thị trường bất động sản.