Khánh Hòa: Tạm dừng tách thửa đất trên địa bàn thành phố Nha Trang

baoxaydung.com.vn

16/09/2022

(Xây dựng) - UBND thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Nha Trang, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị về việc tạm dừng tách thửa trên địa bàn.