Hải Phòng: Kết quả thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu Nguyễn Trãi (lần 2)

baoxaydung.com.vn

24/09/2022

(Xây dựng) – Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng vừa thông báo kết quả thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu Nguyễn Trãi (lần 2) thuộc dự án đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2866/QĐ-UBND ngày 31/8/2022.