Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội tăng hơn 6 ngàn tỷ do chậm trễ tiến độ

vietstock.vn

13/09/2022

Theo UBND thành phố Hà Nội, do các chậm trễ tiến độ dẫn đến gia hạn thời gian thực hiện các gói thầu và bổ sung chi phí (EOT), Dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội tăng 6.325,1 tỷ đồng.