Dự án Champarama Resort & Spa tích cực hoàn thiện công tác bàn giao đất tái định cư

baodautu.vn

20/09/2022

Mới đây, 32 hộ dân thuộc phường Vĩnh Hòa (Nha Trang) đã được bàn giao đất tái định cư, giúp nhanh chóng ổn định cuộc sống mới.