Bất động sản được dự báo đến 2024 mới khởi sắc

vnexpress.net

11/03/2023

Dù Chính phủ nỗ lực gỡ khó, doanh nghiệp và chuyên gia đánh giá khó khăn trên thị trường bất động sản sẽ kéo dài đến hết năm sau.
next Tin liên quan